Klauzula Informacyjna dla Naszych Klientów

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma
EKO-MIX Company, ul. 1 Maja 11, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 31 67 214, e-mail: ekomix@ekomix.com.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
 • podjęcie działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia,
 • niezbędnego i prawidłowego zawarcia umowy o charakterze handlowo- usługowym i obejmują:
  - imię i nazwisko
  - nazwa firmy
  - dane teleadresowe
  informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej
- Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy firmy EKO-MIX Company .
- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ofert, umów, zamówień.
- Informuję, że przysługuje Państwu prawo wglądu do zebranych danych oraz uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
- W przypadku naruszenia prawa o przetwarzaniu danych osobowych przez naszą firmę przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie zapewniamy że, firma EKO-MIX Company w Kątach Wrocławskich będąca administratorem danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane osobowe były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

Sławomir Hryniewicz
Dyrektor